برگزاری سمینار جیره نویسی گاو شیری

برگزاری سمینار جیره نویسی گاو شیری

4 آذر1396
برگزاری سمینار جیره نویسی گاو شیری

برگزار شده در تاریخ چهارشنبه یکم آذر ماه سال 1396،در مجتمع مگسال،در جمع کارشناسان این مجتمع ،با حضور جناب آقای دکتر محجوبی و جناب آقای دکتر حسین یزدی.

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر