حضور در بیست و چهارمین دوره مسابقات اسبدوانی کشور،جام زنده یاد مری لیلی قره گوزلو

حضور در بیست و چهارمین دوره مسابقات اسبدوانی کشور،جام زنده یاد مری لیلی قره گوزلو

حضور در بیست و چهارمین دوره مسابقات اسبدوانی کشور،جام زنده یاد مری لیلی قره گوزلو

29 بهمن1396
حضور در بیست و چهارمین دوره مسابقات اسبدوانی کشور،جام زنده یاد مری لیلی قره گوزلو

 حضور در میادین مسابقات اسبدوانی کشوری،در مهد اسب اصیل ایران،خوزستان
هفته سوم مسابقات
اهدای جوایز به اسب قهرمان سه گروه آخر
قهرمان گروه یک
**** میداس ****

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر