مکمل اسب مسابقه Jimbo Plus

مکمل اسب مسابقه Jimbo Plusفعالیت بالای اسب های مسابقه تقاضای بسیار زیادی را به مواد مغذی کم مصرف و پر مصرف به اسب تحمیل می کند، که بدون آنها افت عملکرد حیوان را می توان انتظار داشت. جیره های معمول اسب های مسابقه حاوی نسبت 50:50 علوفه به کنسانتره است. اگرچه چنین جیره هایی می تواند بیشتر نیازهای مواد معدنی پرمصرف دام را تامین کند، ولی نیازهای مواد معدنی کم مصرف و ویتامین ها به طور کامل مرتفع نخواهد شد. علاوه بر جیره ای پر کیفیت که حاوی مواد مغذی پر مصرف باشد، استفاده از مکمل مواد معدنی-ویتامینه متوازن که پربیوتیک هم دارد، تضمین می کند اسب تندرستی داشته باشید که در هر مسابقه ای برنده باشد! نیازهای متابولیکی بیش از حد در طول مسابقه و تمرین روزانه شما را مجبور می کند که برای اسب خود ریزمغذی ها و ویتامین های درگیر در متابولیسم انرژی و پروتئین را فراهم کنید.

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات