مکمل رشد کره اسب MiniViti Colt

مکمل رشد کره اسب MiniViti Colt


تغذیه کره برای اطمینان از این که در آینده یک اسب قوی داشته باشید بسیار حیاتی است. استفاده از ریز مغذی ها در دوره های پیش و پس از شیرخوردن برای رشد و نمو مناسب کره ها اهمیت زیادی دارد. برای نیل به این هدف، همه کره ها باید با مکمل های فرموله شده بر اساس آخرین یافته های علمی تغذیه شوند. مکملی با چنین مشخصاتی در دسترس است. از آن لذت ببرید!

  • آل برای استفاده به عنوان یک مکمل کامل
  • رشد و نمو
  • کننده ریز-مغذی های مورد نیاز سال اول زندگی
  • کلسیم و فسفر برای رشد استخوان
  • شده از بهترین منابع ویتامین و مواد معدنی

 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات