مکمل نریان و مادیان نگهداری Healthy Horsey

مکمل نریان و مادیان نگهداریتغذیه دقیق اسب ها برای داشتن اسب سالم و تندرست اهمیت زیادی دارد. صرف نظر از مقوله انرژی و پروتئین، تغذیه دقیق بر خورانیدن مواد معدنی کم مصرف و پر مصرف و نیز ویتامین ها که به خوبی متوازن شده باشند، اشاره دارد. بیشتر فرمول های به روز مورد استفاده در تغذیه اسب باید اجزای تشکیل دهنده جیره و ترکیب مواد معدنی پر مصرف جیره را در نظر بگیرند. Healthy-Horsey طوری متوازن شده است تا همه نیازهای عناصر کم مصرف و پر مصرف و نیز ویتامین های محلول در چربی و آب را تامین کند. مکمل های نامتوازن بیشماری در بازار وجود دارند که می توانند عملکرد اسب را کاهش دهند و پول شما را هدر دهند.
 

  • مقرون به صرفه
  • تامین کننده نیازهای نگهداری
  • تضمین بهترین عملکرد
  • متوازن شده بر اساس اصول علمی

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات