مکمل نریان کششی(سیلمی) Fertile Up

مکمل نریان کششی(سیلمی) 


فزون بر انرژی، پروتئین و آسایش کافی، عملکرد تولیدمثلی خوب نیازمند ریزمغذی هایی نظیر عناصر کم مصرف و ویتامین هاست. Fertile-Up حاوی عناصر کم مصرف (در دو شکل آلی و معدنی) و ویتامین ها در جهت تقویت عملکرد تولید مثلی و کیفیت اسپرم است. این مکمل مطابق با آخرین توصیه های علمی در مورد تغذیه اسب فرموله شده است. ویتامین E، سلنیوم، روی و اسید فولیک به عنوان اجزای بهبود دهنده باروری تایید شده هستند.

  • اجزای عالی
  • کمک به اسب در حفظ شرایط ایده آل
  • متوازن شده بر اساس یافته های علمی
  • مواد مغذی ضروری برای همه نریان های کششی
 
 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات