آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش سوم)

آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش سوم)

13 آبان1396
آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش سوم)

آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش سوم)
 
جایگاه و محیط
جایگاه برای گوساله ها و تلیسه ها در همه سنین باید:

 • خشک و با زهکشی مناسب
 • در مورد شرایط محیطی نظیر دما، رطوبت و سرعت باد دارای تهویه مناسب باشد
 • بستر مناسب به عمق 15-25 سانتی متر و خشک
 • دارای حفاظ برای در امان ماندن از شرایط بد محیطی
 • دارای سایه بان در بخش های بیرونی جایگاه
باشد.
 
استانداردهای مخصوص جایگاه و محیط
گوساله های تازه بدنیا آمده
 • محیط باید تمیز باشد و از گزند سایر دام ها به منظور امنیت فیزیکی و زیست-امنیتی در امان باشد
 • فزون بر فراهم کردن بستری خشک، تلاش کنید تا پوشش گوساله خشک و نرم باشد، بویژه هنگامی که دمای حیط زیر 16 درجه سانتی گراد باشد.
 
گوساله های پیش از شیرگیری
 • طوری جایگاه را طراحی کنید که گوساله بتواند در آن به راحتی به عقب برگردد.
 • در مورد جایگاه گروهی، حداقل 3/3 متر مربع فضای استراحت برای هر گوساله در نظر بگیرید.
 • اگر گوساله ها به طور انفرادی نگهداری می شوند، طوری جایگاه ها یا هاچ ها را قرار دهید که گوساله ها همدیگر را ببینند.
 • در فاصله وارد کردن گوساله جدید به جایگاه، به طور کامل جایگاه را تمیز و ضدعفونی کنید.
 • در تلاش برای باقی نماندن ادرار و کاهش و تجمع آمونیاک، بستر و کف جایگاه را به نحو احسنت مدیریت کنید.
 • در گوساله های قرار گرفته در محیط بیرون با روش های زیر تنش حرارتی را به حداقل برسانید:
  1. فراهم کردن سایه بان (80% سایبان پارچه ای در ارتفاع 2/1 متری بالای ارتفاع هاچ ها.
  2. جهت ردیف های جایگاه ها را برای حداکثر کردن سایه از سمت شرق به غرب قرار دهید.
  3. با باز کردن درب پشتی هاچ ها تهویه را حداکثر کنید.
 
گوساله های پس از شیرگیری
 • شرایط جایگاه
  1. سطوح عاری از سُر خوردن
  2. فضای کافی آخور برای تمام دام ها به نحوی که قادر باشند همزمان با هم سر آخور، خوراک بخورند
  3. حداقل یک فری استال به ازای هر تلیسه، در جایگاه های فری استال
  4. عرضه کافی آب تمیز در کل روز
 
                         
 
 

مدیریت تلیسه های آبستن
 • 35-45 روز پس از تلقیح، وضعیت آبستنی تلیسه ها را بررسی کنید تا تلیسه های غیر آبستن شناسایی و هرچه سریعتر به چرخه تولید مثلی برگردانده شوند
 • پیش از روز 200 آبستنی، مجددا آبستنی دام ها را بررسی و مجددا تایید کنید.
 • همگام با دامپزشک گله در جهت ایجاد برنامه واکسیناسیون تلیسه های پیش از زایش اقدام کنید.
                                  

نویسنده: دکتر احسان محجوبی
.
 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر