آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟

آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟

20 تیر1397
آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟

آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟
 

اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گوساله گاهاً در صنعت دام نادیده گرفته می شود. باور بر این است که گوساله ها به دلیل مساحت سطح بیشتر در مقایسه با وزن بدن و نیز مقدار کمتر حرارت متابولیکی تولید شده، نسبت به تنش حرارتی حساسیت کمتری دارند.
اما، گوساله ها بشدت نسبت به افزایش دما و رطوبت محیط حساس هستند. در شرایط آب و هوایی گرم دمای بدن گوساله ها بویژه در شب هنگام افزایش می یابد چرا که قادر به دفع تمام حرارت جمع شده در طول روز نیستند. وقتی دمای محیط به 20 درجه سانتی گراد می رسد، گوساله ها شروع به از دست دادن آب از طریق له له زدن می کنند. در دمای 24 درجه، اتلاف آب از طریق عرق کردن به شدت افزایش می یابد.
برای کاهش اثرات زیانبار تنش حرارتی بر گوساله ها، تغییراتی مدیریتی باید انجام شود. فراهم کردن آب تازه و سایه بان؛ بهبود گردش هوا؛ و حفظ بستر تمیز و خشک همه و همه توصیه می شوند. به علاوه راهکارهای تغذیه ای نیز باید برای افزایش مصرف انرژی گوساله ها در شرایط تنش حرارتی اتخاذ شود.
در شرایط آب و هوایی بشدت بد – یا تنش سرمایی یا گرمایی- گوساله برای حفظ دمای طبیعی بدن انرژی زیادی صرف می کند. برای مثال، در شرایط سرمای زیاد، گوساله برای جبران انرژی اضافی استفاده شده و برای حفظ رشد طبیعی خود مصرف استارتر را افزایش می دهد. اما، در تنش گرمایی، مصرف استارتر کاهش می یابد و هزینه های انرژی برای حفظ دمای طبیعی بدن افزایش پیدا می کند؛ بنابراین انرژی فراهم برای رشد و نمو کم می شود. خورانیدن شیر بیشتر می تواند راه حلی برای افزایش انرژی مصرفی در هنگام تابستان باشد، به طوری که خیلی بعید است یک گوساله سالم از خوردن شیر سر باز بزند.
چنین راهکاری خیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه ای در این مورد در دانشگاه جورجیا انجام شد تا ببیند چه مقدار و چه فرمولاسیونی از شیر خشک عملکرد گوساله را در تنش حرارتی بهبود می دهد. جزئیات آن طرح به قرار زیر است:
 - گوساله ها به میزان 570 گرم/روز از یک شیر خشک مرسوم 20:20 (چربی به پروتئین) دریافت کردند، یا 680 یا 800 گرم/روز از شیرخشکی با ترکیب 16درصد چربی و 27 درصد پروتئین تغذیه شدند.
 - آنهایی که شیر خشک 16:27 را در هر دو سطح آن مصرف کرده بودند، وزن بدن بهتری نسبت به آنهایی که شیر خشک مرسوم را دریافت کرده بودند در زمان از شیرگیری داشتند.
 - خورانیدن 800 گرم ماده جامد شیر از فرمول 16:27 هیچ پیشرفتی در وزن بدن یا افزایش وزن روزانه نسبت به 680 گرم از همان فرمولاسیون ایجاد نکرد.
 
صرف نظر از مقدار یا نوع شیر خشک، مصرف استارتر بین گروه ها مشابه بود. به شکل غیر منتظره ای، در طول دو هفته اول زندگی، بویژه در هفته دوم، گوساله های همه تیمارها شیر کمتر از انتظاری مصرف کردند. وقتی به سن سه هفتگی رسیدند مصرف افزایش یافت، ولی تا هفته چهارم هم هنوز تمام شیر ارائه شده را مصرف نمی کردند. احتمالا شیر مصرفی در واکنش به تنش حرارتی کاهش یافته بود.
ذکر این نکته اهمیت دارد که حتی با وجود اینکه وزن شیرگیری در گوساله های تغذیه شده با شیر خشک بیشتر در مقایسه با شیر خشک مرسوم بالاتر بود، ولی آنها در زمان از شیرگیری به دو برابر وزن تولد نرسیده بودند. کاهش شیر خشک مصرفی در اولین هفته های زندگی ممکن است عملکرد را تا زمان شیرگیری تحت تاثیر قرار داده باشد. به علاوه، سایر عوامل نظیر انرژی بکار رفته برای حفظ دمای طبیعی بدن و سیستم ایمنی فعال نیز ممکن است در این عملکرد کم گوساله نقش داشته باشند. در نظر گرفتن این نکته نیز اهمیت زیادی دارد که در تابستان خورانیدن مقادیر زیادی شیر در دو وعده می تواند باعث بروز برخی مشکلات شود. در آغاز این آزمایش تیمار چهارمی نیز وجود داشت که 900 گرم ماده جامد شیر از فرمولاسیون 16:27 دریافت می کردند. این تیمار بسرعت با وقوع چند مورد نفخ متوقف شد.
قطعا تحقیقات بیشتری در مورد تعیین برنامه بهینه در کاهش اثرات تنش حرارتی در گوساله های شیری مورد نیاز است. داده های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که خورانیدن نزدیک به 680 گرم ماده جامد شیر خشک/روز از یک محصول با کیفیت (دو بار در روز) در مقایسه با 450 تا 570 گرم ماده جامد شیر خشک، وزن از شیرگیری و افزایش وزن روزانه را بهبود می دهد. اما، خورانیدن 800 گرم ماده جامد شیر هیچ بهبود اضافه ای در پی نداشت و خورانیدن مقادیر بیشتر از آن نیز موجب به مخاطره افتادن سلامت گوساله گردید. دانشمندان این دانشگاه هم اکنون مشغول بررسی دلایل عدم پاسخ به مقادیر بیشتر مصرف شیر خشک هستند.
نویسنده: دکتراحسان محجوبی
 
 

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر