بررسی وزن بدن در تغذیه تلیسه

بررسی وزن بدن در تغذیه تلیسه

6 آبان1396
بررسی وزن بدن در تغذیه تلیسه

بررسی وزن بدن در تغذیه تلیسه امری حیاتی است
 

غیر از بررسی و نظارت وزن بدن تلیسه، احتمالا هیچ ابزار مدیریتی خاصی وجود ندارد که بیشتر جنبه های پرورش تلیسه را تحت تاثیر قرار دهد. وزن کردن و نظارت مکرر تلیسه ها به طور خاصی در سیستم های تغذیه دقیق تلیسه اهمیت دارد.
 
زمان های حساس وزن کردن تلیسه ها عبارتند از: بعد از شیرگیری، قبل از تلقیح، در زمان تلقیح، زمان تایید آبستنی، و پیش از زایش. میانگین افزایش وزن روزانه باید محاسبه شود و نیز BCS هم بایستی مورد پایش قرار بگیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده، افزایش وزن تلیسه های هلشتاین باید بین 800 تا 900 گرم در روز باشد.
وزن کردن مرتب تلیسه ها برای پایش عملکرد دام به نسبت روش ساده است و باید برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های تغذیه دقیق گوساله به یک الزام تبدیل گردد. استفاده از ترازوهای الکترونیکی در راهروها و سایر مکان هایی که دسترسی و مدیریت آن راحت باشد امری شدنی است. اساسا هر وقت تلیسه ها را جابجا می کنید باید آنها را وزن کنید.
توصیه هایی اندک برای وزن کردن موثر تلیسه:
  • تلیسه ها را در زمان مشخصی از روز (نسبت به زمان خوراک دادن) وزن کنید. وگرنه، تغییرات در پرشدگی دستگاه گوارش می تواند بر محاسبات ADG یا افزایش وزن روزانه اثرگذار باشد.
  • وزن کشی ماهیانه تلیسه ها بسیار عالی است اما در حالتی که سیستم مدیریت پایداری داشته باشید؛ مادامی که BCS هم کنترل می کنید وزن کشی با دفعات کمتر هم مفید خواهد بود.
  • بهتر از همه این است که همه تلیسه ها وزن شوند. اما، در برخی فارم ها ممکن است به واقعیت نپیوندد، چرا که تعداد تلیسه ممکن است به قدری زیاد باشد که عملی نباشد. در این مورد، وزن کردن نمونه ای گویا از کل تلیسه ها در هر بهاربند در هر زمان کار موثری است. اطمینان از اینکه گروه انتخاب شده نماینده واقعی بهاربند باشد، اهمیت بسزایی دارد.
  • عمکلرد فردی و گروهی تلیسه های انتخاب شده را در مقابل استانداردهای توصیه شده قرار داده و مقایسه کنید و بر اساس آن اقدامات مدیریتی را انجام دهید.
در پرورش گروهی تلیسه ها، حداقل کردن تنوع در جثه و سن تلیسه های موجود در گروه مهم است. معمولا پس از 4 ماهگی، تلیسه ها باید با هم گروهی هایی که از لحاظ سنی شبیه همیند و نزدیک به هم نیز می باشند گروه بندی شوند. /انها همیشه باید در گروه هایی باشند که کمتر از 90 کیلو تنوع وزن بین آنها باشد.
این توصیه اغلب متناظر است به داشتن گروهی از تلیسه ها که از لحاظ سنی بین 2-4 ماه اختلاف دارند. این عدد پس از تلقیح می تواند به حدود 135 کیلو تنوع در گروه برسد.
نویسنده: دکتر احسان محجوبی
 
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر