خشک کردن گاوها

خشک کردن گاوها

16 فروردین1398
خشک کردن گاوها

این مقاله به صورت صوتی میباشد.
لطفا دانلو نمایید.
تهیه کننده و گوینده: دکتر احسان محجوبی

/FileGallery/atigashgroup.ir/-677689010-خشک کردن گاو.mp3

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر