سه کمبود گوساله های از شیر گرفته شده

سه کمبود گوساله های از شیر گرفته شده

11 خرداد1398
سه کمبود گوساله های از شیر گرفته شده

این مقاله به صورتی صوتی میباشد.
لطفا دانلود نمایید.
تهیه کننده و گوینده : دکتر احسان محجوبی

/FileGallery/atigashgroup.com/3_کاستی_در_گوساله_های_پس_از_شیرگیری.mp3

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر