شیر دادن نزولی، نه عقب گرد، در زمان از شیرگیری

شیر دادن نزولی، نه عقب گرد، در زمان از شیرگیری

6 خرداد1397
شیر دادن نزولی، نه عقب گرد، در زمان از شیرگیری

شیر دادن نزولی، نه عقب گرد، در زمان از شیرگیری
یک گوساله ممکن است با چالش های بیشماری در زمان از شیرگیری مواجه شود، از جمله انتقال به خوراک جامد و اغلب آمیخته شدن با سایر گوساله ها. در رأس همه این حوادث، هنوز سیستم ایمنی گوساله در حال توسعه است، که اغلب تا سن 5 تا 8 ماهگی هنوز به بطور کامل فعال نیست.
دکتر Whitney Knauer، برخی از راهکارهای انتقالی آرامتر در دوره شیرخوارگی به خوراک جامد را در سخنرانی اخیر خود به اشتراک گذاشته است. او بیان کرد: هدف این است که گوساله با سلامت کامل از مرحله از شیرگیری عبور کند و افزایش وزن هایی داشته باشد که در هنگام از شیرگیری به دو برابر وزن تولد رسیده باشد. همچنین، خواهان این هستیم که شکمبه ای آماده و فعال برای غلات و در نهایت مصرف علوفه داشته باشیم.
از شیرگیری وقتی رخ می دهد که شیر از کل جیره ارائه شده حذف می شود. مطابق با داده های سیستم ملی پایش سلامت دام (NAHMS)، میانگین سن از شیرگیری تغییر زیادی نداشته است، ولی تمایلی به افزایش سن از شیرگیری وجود دارد. در سال 1991، میانگین سن از شیرگیری 7.9 هفته بود؛ در سال 2014، این سن حدودا نزدیک به 9 هفته بود. او ابراز داشت: «دامداران مزایای نگهداری اندکی بلندمدت تر گوساله ها در جیره های حاوی شیر را رویت می کنند و برای سازگار شدن به خوراک جامد زمان بیشتری را به آنها می دهند».
حذف شیر از جیره می تواند تدریجی یا ناگهانی صورت پذیرد. با ظهور سیستم های خودکار شیردادن گوساله، از شیرگیری تدریجی یا «نزولی» رایج تر شد، ولی این روش را می توان با سیستم های شیر دادن مرسوم نیز انجام داد. تحقیقات نشان داده اند که در کاهش تدریجی تر مقدار شیر خورانده شده مزایای زیادی وجود دارد.
دکتر Knauer در مورد مطالعه ای با 4 تیمار از شیرگیری که همه آنها در 42 روزگی رخ داده بود صحبت کرد. گروه های تیماری عبارت بودند از شیرگیری ناگهانی، یا شیرگیری با پروتوکل نزولی 4-روزه، 10 روزه، یا 22-روزه. نتایج نشان داد که گوساله های از شیرگرفته شده در دوره های بیش از 10 روز بهترین عملکرد را بر حسب افزایش وزن روزانه در خلال شیرگیری و بلافاصله پس از شیرگیری داشتند.
در پژوهشی دیگر، گوساله ها در 48 روزگی یا به صورت ناگهانی از شیرگرفته گرفته شدند یا پس از دریافت نیمی از شیر دریافتی به مدت 12 روز پیش از شیرگیری، به صورت تدریجی از شیر گرفته شدند. دکتر Knauer خاطر نشان کرد که گروه از شیرگیری تدریجی (12 روزه) استارتر مصرفی بیشتر و رشد بهتری بلافاصله پس از شیرگیری داشتند.
با استناد به این نتایج، او دوره از شیرگیری نزولی 10 تا 14 روزه را پیشنهاد می کـند، کـه به گوسـاله اجـازه می­دهد برای سازگاری با مصرف استارتر زمان داشته باشد و افت رشد پس از شیرگیری را کاهش می دهد.
بهترین نکات مدیریتی او در از شیرگیری تدریجی به شرح ذیل است:
1- شیر مصرفی را به 50% کاهش دهید.
2- یکبار در روز شیر دهید، ترجیحا در بعد از ظهر.
3- برای تشویق مصرف، استارتر و آب تازه را در ساعت خوراک دهی دیگر در اختیار گوساله قرار دهید.
4- گوساله ها را 10-14 روز بعد به طور کامل از شیر بگیرید.
 نویسنده : دکتر احسان محجوبی
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر