فولیکول های تلیسه ممکن است خبر از آینده او بدهد

فولیکول های تلیسه ممکن است خبر از آینده او بدهد

7 آبان1396
فولیکول های تلیسه ممکن است خبر از آینده او بدهد

فولیکول های تلیسه ممکن است خبر از آینده او بدهد
 
مقاله ای خواندنی برای دوستانی که در بخش تولید مثل فعالیت دارند و در گروه آتی دام حضور دارند.
اگر تلیسه ها از ذخایر فولیکولی خود در مراحل اولیه زندگی استفاده و آن را تمام کنند، ممکن است نسبت به همسن و سالهای خود در گله که فولیکول کمتری در اوایل زندگی داشته اند، زندگی تولیدی کوتاهتری در گله داشته باشند. این امر فرضیه ای است که توسط تیمی تحقیقاتی به رهبری James Ireland در دانشگاه ایالتی میشیگان بررسی شده است.
«به خوبی اثبات شده است که زنان دارای سندرم تخمدان پلی کیستیک تعداد فولیکول آنترال (AFC، یا تعداد فولیکول ریز بین 2-9 میلی متر که ما میبینیم) به نسبت بالاتری دارند، و نسبت به سایر زنان بدون این ناهنجاری از باروری کمتری برخوردارند» دکتر Ireland بیان کرد. «ما میخواستیم ببینیم که آیا تلیسه های با AFC بالا از باروری کمتری برخورداند یا نه، و بنابراین نسبت به هم گله ای های همسن خود که AFC پایینتری دارند، به میزان بیشتری از گله حذف می شوند یا خیر». نتایج این تحقیقات در شماره ژوئن مجله Dairy Science چاپ شده است.
در این مطالعه تلیسه های 11 تا 15 ماهه 96 ساعت پس از دومین تزریق PGF2α  به منظور بررسی تعداد فولیکول سونوگرافی شدند. این تلیسه ها به سه گروه طبقه بندی شدند: تعداد فولیکول بالا (بزرگتر یا مساوی 25 فولیکول)، تعداد فولیکول متوسط (16-24 فولیکول)، و تعداد فولیکول کم (کمتر یا مساوی 15 فولیکول). در مجموع 408 راس تلیسه متعاقبا به شیردهی رسیدند. عملکرد تولید مثلی و پارامترهای سلامتی این تلیسه ها به طور روزانه تا شیردهی پنجم تا ششم مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج نشان داد:
            - تلیسه های موجود در گروه با AFC بالا 180 روز دوره زندگی تولیدی کوتاهتری در گله داشتند، میزان زنده مانی کمتری داشتد، و احتمال حذف آنها در شکم اول نسبت به تلیسه های با AFC کم در آنها بیشتر بوده است.
            - تلیسه های موجود در گروه AFC بالا روزهای باز بیشتر و تعداد سرویس به ازای آبستنی بالاتری نیز داشتند، و در مقایسه با هم گله ای های خود در گروه با AFC کم میزان آبستنی (Pregnancy rate) پایین تری در شیردهی اول، دوم و سوم داشتند.
محققان نتیجه گرفتند که تلیسه های با 25 یا بیش از 25 فولیکول 3 میلی متری یا بزرگتر در مقایسه با هم گله ای های خود با تعداد فولیکول کمتر از باروری کمتری برخوردارند و عمر تولیدی کوتاهتری در گله دارند.
Ireland اضافه کرد که این اطلاعات در ترکیب با این یافته که تعداد فولیکول صفتی با وراثت پذیری متوسط در گاوهای شیری است، می تواند به این معنی باشد که در آینده ارزیابی فولیکول ممکن است عاملی مهم در تصمیمات مدیریتی برای حذف تلیسه ها تلقی شود.
نویسنده: دکتر احسان محجوبی
 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر