سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟

سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟

28 مرداد1397

سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟ بزرگترین تنگنای تولید و سلامت در بسیاری گله ها، اغلب آسایش دام است. رفاه ضعیف دام موجب می شود که بسیاری از موارد به بیراهه بروند. افزایش لنگش، حذف و مرگ علاوه بر تولید کم و تولیدمثل ناکارآمد را می توان گاهی اوقات به رفاه ناکافی دام نسبت داد. پس، آسایش دام چیست؟ با استفاده از ویدئوهایی که در گذر زمان ایجاد می شوند، میتوان دید که در خلال ساعت های سپری شده در بهاربند چه اتفاقی برای دام می افتد. در بهاربندهایی که از رفاه کمی برخوردارند اغلب حالتی از هرج و مرج دیده می شود. می بینیم که گاوها بیهوده پرسه می زنند، در استال ها می ایستند، وزن خود را از یک پا روی پای دیگر منتقل می کنند و در دوره های زمانی کوتاه در استال می خوابند. اغلب گاوهایی را می بینیم که در مقابل استال ایستاده اند و در فکر این هستند که آیا در استال بخوابند یا نخوابند؟ در بهاربندهایی که استال های خوبی دارند، نظم را مشاهده میکنیم. یا گاوها در حال خوردن/ نوشیدن هستند یا در استال ها خوابیده اند. گاوها به مدت های طولانی تری در استال ها می خوابند و با دفعات کمتری از جای خود بر میخیزند و دوباره می خوابند. وقتی وارد استال ها می شوند به سرعت می خوابند و بنظر می رسد ابعاد آنها با ابعاد استال کاملا جور است. وقتی به چیزی که باید دام روی آن بخوابد نگاه می کنیم، می توانیم تمایزات برجسته ای را در سالن هایی که دوربین های خود را نصب می کنیم ایجاد نماییم. شکی نیست که گاوهایی که به بستر شنی دسترسی دارند آن را به نوع بستر لاستیکی یا تشک های آبی ترجیح می دهند. عامل بعدی که باید ارزیابی شود ابعاد استال است و اینکه لوپ های استال در کدام قسمت معلق شده اند. از کارشناس فارم یا دامپزشک گله سوال کنید ابعاد مناسب استال چیست. سطح بهاربند نیز برای گاوها اهمیت بسزایی دارد. سطوح بتنی باید به خوبی شیار دار شوند تا از سر خوردن دام جلوگیری کند. مزارعی که از استال های شنی همراه با فشار آب برای شستشو استفاده می کنند معمولا از لحاظ بهداشت و تمیزی دام از بقیه برترند. داشتن برنامه برای تخفیف تنش حرارتی در بیشتر بخش های سال امری ضروری است. فن ها به تنهایی هرگز به طور مناسبی گاوها را خنک نمی کنند. آب پاش ها در ترکیب با فن باید وجود داشته باشند تا در آب و هوای گرم دام را خنک نگه دارند. فراهمی آب نیز به سلامت و خنک شدن دام کمک می کند (موردی که اغلب در فارم های حتی بزرگ بدان توجه نمی شود). واقعا 10 سانتی متر فضای آبخوری به ازای هر راس بسیار مناسب و ایده آل است. رفاه دام چه ارزشی دارد؟ اغلب ارزش گذاری مالی روی رفاه دام بسیار دشوار است چرا که بر روی عوامل بسیاری اثرگذار است. همچنین شناسایی فارمهایی که نمی دانند تاسیسات آنها در حال وارد کردن خسارتهای زیادی هستند نیز اهمیت بسیاری دارد. به علاوه، بهبود رفاه دام می تواند اغلب یک سرمایه گذاری مالی برجسته تلقی شود. اما، در همه فارم هایی که نویسنده مقاله در مورد تاسیسات و رفاه به آنها مشاوره داده است، بازگشت سرمایه همیشه مثبت بوده است. - اولین چیزی که معمولا پس از بهبود رفاه دام دیده می شود این است که گاوها از استال ها به دفعات بیشتری بهره می برند و به مدت طولانی تری در آنها می خوابند. - مشاهده بعدی این است که لنگش به شکل گسترده ای کاهش می یابد. - مشاهده سوم اینکه تولیدمثل بهبود پیدا می کند. در یک فارم دارای رفاه معمولا تشخیص فحلی ساده تر است و بنابراین گاوهای بیشتری را در هنگام معاینه، آبستن می بینیم. - در نهایت، معمولا بهبود در تولید شیر را 6 ماه تا یکسال بعد از تصحیحات بهاربندها مشاهده می کنیم. در برخی مواقع حدود 4.5 کیلو بهبود شیر را بسته به اینکه عوامل پیشین تا چه حد بد بوده اند رویت می کنیم. نویسنده: دکتراحسان محجوبی

جزئیات
گاوها دوره انتظار اختیاری (VWP) ایده آل خود را پیدا می کنند

گاوها دوره انتظار اختیاری (VWP) ایده آل خود را پیدا می کنند

27 اسفند1396

گاوها دوره انتظار اختیاری ( VWP ) ایده آل خود را پیدا می کنند. یک دهه قبل، مطالعه سیستم ملی پایش سلامت دام ( NAHMS ) در سال 2007 نشان داد که میانگین دوره انتظار اختیاری ( VWP ) در مزارع شیری امریکا 54.8 بود و تفاوتی از این حیث بین گله های با ابعاد مختلف وجود نداشت. به بیان دیگر، بیشتر مزارع حدود دو ماه منتظر می مانند تا اولین تلقیح گاو را پس از زایش انجام دهند. چندین دلیل خوب و علمی برای این تصمیم وجود دارد. محققان دانشگاه پنسیلوانیا خاطرنشان می کنند که پس از زایش، دستگاه تولید مثلی گاو پس از یک زایمان بی دردسر به 30 تا 40 روز زمان نیاز دارد تا جمع شود (به اندازه طبیعی برگردد)، و معمولا به همان اندازه که توازن منفی انرژی کمتر می شود، مشکلات سلامتی پس از زایش رفع می گردد و سیستم تولید مثلی چرخه های طبیعی خود را پایدار می کند، باروری تا 100 روز پس از زایش افزایش می یابد. ولی در سالهای اخیر، در صنعت گاو شیری VWP 60-روزه کمتر استاندارد شده است. پیشرفت های فنی و داده های قابل رصد، همراه با افزایش درک ما از فرآیندهای تولید مثلی و بهبود در سلامت و رفاه دام، در حال کمک به ما هستند تا راهی را به سوی اجرای VWP موثر برای هر دامداری و هر گاو هموار کنیم. VWP متغیر برای مثال، چند صباحی پیشتر که خیلی هم دور نبود، تعداد زیادی از مزارع در تلاش برای افزایش فرصت بارور نمودن گاوهایشان حدود 10-15 روز یا حتی بیشتر تعداد روزهای VWP را کاهش دادند، که از لحاظ تئوریک عملکرد کلی تولید مثلی را بهبود میدهد. در بسیاری موارد این روش منطقی بود چرا که این راهکار تعداد تلقیحات ممکن را افزایش می دهد، که به موجب آن احتمال آبستنی را افزایش می دهد و بر باروری زیرحد بهینه یا تشخیص فحلی چیره می شود. اما، امروزه بسیاری از دامداران به صورت انتخابی در حال بسط و گسترش VWP تا 70 روز یا حتی بیشتر هستند، به ویژه در آن دامداری هایی که در حال استفاده از ابزارهای پیشرفته پایش و نظارت دام هستند. هدف یکی است: افزایش عملکرد تولید مثلی. اما، مسیر رسیدن به آن اندکی متفاوت است. با پایش قابل اتکای دام ها، گاوهای پرتولیدی که پیش از 70 یا 80 روز پس از زایش دارای چرخه های تخمدانی نیستند را می توان شناسایی کرد. در نتیجه، برخی دامداران در چنین سیستم هایی با صبر طولانی تر برای این قبیل گاوها تا آبستنی مجدد آنها آسودگی بیشتری بدست آورده اند. برخی دامداران، مدیریت VWP را به عنوان گامی فراتر از مدیریت تولید مثلی تک تک گاوها در نظر می گیرند. گزارش های الکترونیکی پایش گاو، امروزه این امکان را برای دامداران فراهم می آورد که به راحتی تعداد فحلی های رخ داده پس از زایش، شدت فحلی، تعداد حوادث مربوط به سلامت دام و شیر تولیدی را ملاحظه نمایند. این فاکتورها این امکان را برای دامدار فراهم می کنند که پروتوکل های انتخابی و اختصاصی برای تلقیح گاوها پیش از VWP طولانی تر ایجاد کنند؛ برای مثال، بر مبنای دومین فحلی تشخیص داده شده به وسیله سیستم، BCS معقول، بدون مشکلات سلامتی یا حتی در سطح تولید شیر معین. از منظر دامپروری یک دامداری 1000 راسی در غرب میانه در ایالات متحده دریافت که کاستن از VWP برای بهبود موفقیت تولید مثلی، پاسخ درستی به چالش های مدیریت تولیدمثلی در آن گله نبوده است. در حقیقت، داده های حاصل از پایش دام ها در گله نشان داد که برخی گاوها نیازمند زمان بیشتری بوده اند تا بهبودی خود را بدست آورند، نه زمان کمتر! به علاوه، این دامداری برنامه تشخیص فحلی خود را با استفاده از داده های قابل اطمینان موشکافی کرد تا زمان بهینه تلقیح را در این گله مشخص کند. در همان زمان، این گله از پروتوکل AI زمان بندی شده برای کمک به آبستن شدن برخی گاوهای مشکل دار استفاده می کرد. با در نظر گرفتن تمام این فاکتورها، این دامداری در نهایت VWP خود را به 75 روز ارتقا داد. این دامداری عملکرد تولید مثلی را به دنبال این تغییر ردیابی کرد و دریافت که میزان آبستنی به ازای تلقیح افزایش یافت و در حال حاضر گله به راحتی به میزان آبستنی به ازای گاوهای واجد شرایط ( pregnancy rate ) 32% می رسد. این اقدام همچنین دامدار را قادر ساخت تا به پیک تولید بیشتری و در زمان طولانی تری دست پیدا کند تا بدون اینکه فاصله زایش گاوها را طولانی کند، قابلیت تولید را حداکثر نماید. این گاوداری آنچه گاوها داشتند به مدیر دامداری می گفتند را شنید. این گاوها ضرورتا نیازمند زمان بیشتری برای آبستن شدن نبودند (با یک VWP کوتاه تر)، چرا که این گاوداری به طور کارامدی سلامت دام و عملکرد تولید مثلی را مدیریت می کرد. گاوها نیازمند زمان بیشتری برای افزایش سلامت عمومی و عملکرد تولیدی بودند، که با یک VWP طولانی تر بدست آمد. در این گله مورد مثال، دامدار مشکلی با تلقیح برخی گاوها زودتر از VWP ندارد به شرطی که این دام ها سالم باشند و ملاک های تولید شیر، BCS و فحلی را داشته باشند (که همه این ها توسط سیستم های جدید قابل رصد است). حمایت های علمی تحقیقاتی پژوهش های ارائه شده در کنفرانس سالانه بین المللی گاو شیری در سال 2016 نیز این نکته را آشکار کرد. نتایج نشان داد که افزایش VWP از 60 به 80 روز می تواند اثرات مثبتی برای برخی دام ها داشته باشد- نظیر گاوهای شکم اول- و ممکن است برای برخی بی اثر باشد. این امر بدین معنی است که VWP طولانی تر می تواند برای کل گله تحت شرایط مدیریت خوب، سودمند باشد. آزمایشی با 1392 راس دام انجام شد و وضعیت تولید مثلی دام ها را در 60 روز یا 88 روز پس از زایش با استفاده از پروتوکل های همزمان سازی و AI زمان بندی شده مقایسه کرد. همه گاوها پس از همزمان سازی مجدد تخمک ریزی با برنامه Ovsynch ، به شیوه ای یکسان مدیریت شدند و تشخیص فحلی و AI زمان بندی شده در هر دو گروه یکسان بود. نتایج به صورت زیر بود: یک افزایش 8.7 درصدی در میزان آبستنی به ازای تلقیح در گاوهای شکم اول عدم وجود تفاوت معنی دار در میزان آبستنی به ازای تلقیح در گاوهای شکم دوم و بالاتر با VWP طولانی تر گاوهای حاضر در گروه با VWP بالاتر وضعیت بدنی بهتری نسبت به گروه با VWP پایین تر داشتند به دلیل فرصت زمانی بیشتر، گاوهای موجود در VWP کوتاهتر میزان آبستنی به ازای تلقیح پایین تر خود را جبران کردند. در نهایت، این تحقیق نشان میدهد در مورد تصمیمات مرتبط با VWP ، فرصت های زیادی برای دامداران وجود دارد. توجه ویژه باید به این نکته معطوف شود که برای انجام آنچه انجام می دهید دلیل قانع کننده ای داشته باشید، سپس نتایج را مورد بررسی قرار دهید تا هرگونه تغییر موردنیازی که شرایط نشان میدهد، ایجاد کنید. کلام آخر در پایان، VWP مثل بیشتر پارامترهای مدیریتی، می تواند شخصی سازی شود تا شرایط مخصوص و توانایی های مدیریتی خاص هر گله ای را تامین کند، ولی به این شرط که به آنچه گاوها به شما می گویند گوش فرا دهید. در یک گله پرتولید با برنامه موثر AI زمانبندی شده یا با داده های دامی به دقت پایش شده، انتخاب VWP طولانی تر از 60 روز می تواند جایگزین موفقیت آمیزی برای یک صنعت بادوام گاو شیری باشد – وقتی که به درستی اجرا شود. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
تغذیه گاو برای موفقیت در دوره انتقال

تغذیه گاو برای موفقیت در دوره انتقال

29 شهریور1396

خلاصه ای از سمینار ماه گذشته Hoard’s Dairyman با سخنرانی دکتر هاتجنز عنوان این سمینار، یا بهتر بگیم وبینار، بود: «تغذیه گاو برای موفقیت در دوره انتقال» که در این بخش به رئوس مطالب مطرح شده اشاره خواهد شد. دکتر هاتجنز به10 نکته کلیدی که منتسب به خود ایشان بود و در واقع "10 شاخص کلیدی عملکرد" که خودشون در بحث دوره انتقال مد نظر قرار می دهند اشاره کرد که به صورت زیر بودند: شاخص اول: با مراجعه به سیستم ثبت داده دامداری مشخص کنید که تا 60روز پس از زایش چند درصد حذف در گله دارید؟ این رقم باید کمتر از 8 درصد باشد. شاخص دوم: ماده خشک مصرفی در بهاربند انتظار زایش شما چقدر است؟ بیش از 13/6 کیلوگرم در بهاربند گاوهای بالغ بیش از 12/7 کیلوگرم در بهاربند مخلوط تلیسه و گاوهای بالغ بیش از 11/3 کیلوگرم در بهاربند انتظار زایش تلیسه ها اگر این مقدار ماده خشک مصرفی ندارید باید به دنبال راه حل باشید. شاخص سوم: نرخ بروز ناهنجاری های متابولیکی در گله باید مقادیر زیر باشد تب شیر: زیر 3 درصد کتوز: زیر 2 درصد جابجایی شیردان: زیر 5 درصد جفت ماندگی: زیر 8 درصد نکته جالب اینجاست که برخی از دامداری های مدرن نیز این داده ها را رصد نمی کنند!! شاخص چهارم: ماده خشک مصرفی پس از زایش چقدر است؟ با جدول زیر همخوانی دارد؟ هفته تلیسه ها (کیلوگرم) گاوهای بالغ (کیلوگرم) 1 14 16/6 2 15/9 19/3 3 17/3 21/1 4 18/2 22/3 5 18/9 23/8 اگر گاوهای شما زیر این مقادیر میخورند، حتما وضعیت بیماری های متابولیکی بایستی بررسی شود. شاخص پنجم: استفاده استراتژیک از افزدونی های خوراکی مخمر بله پروپیلن گلایکول بله پروپیونات کلسیم بله کروم بله نمک های انیونی در صورت نیاز کولین محافظت شده در صورت نیاز نیاسین در صورت نیاز این فهرست مدنظر دکتر هاتجنز است که ممکن است برخی با آن موافق نباشند. شاخص ششم: استفاده راهبردی از محلول های نوشیدنی. این روش معمولا در ایران کاربرد ندارد. شاخص هفتم: برنامه متقن خورانیدن ویتامین ها و مواد معدنی کم مصرف. آیا سطوح بهینه ای از این مواد را به دام های خود می دهید یا خیر؟ شاخص هشتم: حفظ سطوح کلسیم خون و پیش گیری از هیپوکلسیمی. همانطور که در مقالات پیشین هم بحث شده است، خط قرمز هیپوکلسیمی از 8 میلی گرم در دسی لیتر به 8/6 میلی گرم در دسی لیتر افزایش یافته است و این یعنی گاوهای بیشتری در معرض خطر هیپوکلسیمی قرار دارند که زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری های متابولیکی پس از زایش است. شاخص نهم: BHBA یا اجسام کتونی خون گاوها را کاهش دهید! داده های حاصل از مطالعات اخیر از دانشگاه کرنل و ویسکانسین نشان می دهد که بین بروز کتوز در گله و کتوز اندازه گیری شده فاصله بسیاری وجود دارد به این معنا که نرخ وقوع کتوز واقعی حدود 46 درصد برآورد شده است در حالی که میزان بروز آن در حالت مشهود از 4 تا 35 درصد دامنه دارد. یعنی خیلی بیش از آنچه شما تصور میکنید در گله خود گاو کتوزی دارید! شاخص دهم: نظارت و پایش گاوهای تازه زا. دکتر هاتجنز افزدون سرک 1 تا 2 کیلو علف خشک و نیم تا یک کیلو کاه به جیره گاوهای تاز زه را توصیه کرد. موارد مورد پایش عبارتند از خوراک (جدا کردن خوراک، مقدار خوراک مصرفی، خوراک زدگی و...)، حالت دام (سرحالی، بی رمقی، بی میلی در برخواستن و ...)، دما (40 درجه در تابستان و 39/4 درجه در زمستان برای 2 روز متوالی)، وضعیت مدفوع (شل بودن و قوام مدفوع)، و ترشحات رحمی (چرک دار بودن و شفافیت و ...). نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
افزایش غلظت ویتامین E در طول تنش حرارتی برای گاوهای مسن تر

افزایش غلظت ویتامین E در طول تنش حرارتی برای گاوهای مسن تر

27 شهریور1396

افزایش غلظت ویتامین E در طول تنش حرارتی برای گاوهای مسن تر سال گذشته این مقاله به صورت کاملاً تازه از تنور در آمده و در قالب یک ارائه در کنفرانس تغذیه دام دانشگاه فلوریدا به دستم رسید. اگرچه تا امروز به ترجمه آن نپرداخته بودم ولی در چند سمینار کوچک در مورد آن بحث کرده بودیم. از آنجایی که به سمت فصل گرما نزدیک میشویم بد ندیدم که با شما دوستان نیز این مقاله ارزشمند را در میان بگذارم. تغییرات صورت گرفته در محیط و حوادث رخ داده در زندگی، نظیر زایمان، تولید شیر، و تنش حرارتی به طور چشمگیری نیازهای یک دام را (از جمله نیاز به اکسیژن) را افزایش می دهد. این افزایش نیاز به اکسیژن معمولا منجر به افزایش تولید ترکیبات دردسر ساز اکسیژن می گردد. این ترکیبات باید با آنتی اکسدانتی نظیر ویتامین E خنثی شود. آزمایش در دانشگاه فلوریدا انجام شد که در آن برای گاوهای انتظار غلظت ویتامین E جیره از 1000 به 3000 واحد و برای گاوهای تازه زا از 500 به 2000 واحد بین المللی افزایش یافت. 1000 واحد و 500 واحد مقادیری هستند که توسط NRC توصیه شده اند. گاوها در این آزمایش در طول 4 هفته پایانی آبستنی یا فقط زیر سایه بوده اند و یا زیر سایه همراه با فن و مه پاش قرار داشتند. همه گاوها پس از زایش زیر سایه و فن و مه پاش به مدت 15 هفته نگهداری شدند و تولید شیر در آنها ثبت شد. گاوهای چند شکم نسبت به گاوهای شکم یک به نحو متفاوتی به این تیمار تغذیه ای پاسخ نشان دادند. اگر گاوهای مسن تر قبل از زایش فقط به سایه دسترسی داشته باشند، تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی از 1/36 به نزدیک 40 کیلو در روز افزایش یافت. ولی افزودن ویتامین E به گاوهایی که فن و مه پاش نداشتند هم منجر به همان مقدار پاسخ شیر تولیدی گردید؛ یعنی تولید شیر از 1/36 به 5/39 رسید (با افزودن ویتامین E و سایه بدون فن و مه پاش). اگر گاوها پیش از زایش از فن و مه پاش بهره ببرند، هیچ مزیتی در افزودن ویتامین E به جیره در این مطاعه وجود نداشت. بنابراین تولید شیر بوسیله گاوهای چند شکم مقدار یکسانی است اگر: 1) اگر آنها با سیستم های داری فن و مه پاش (یا سیستم های سرمایشی پیشرفته) خنک شوند بدون نیاز به افزودن ویتامین E به بالاتر از توصیه NRC یا 2) وقتی که فقط سایبان دارند بدون فن و مه پاش و البته با سطوح اضافی ویتامین E تغذیه شوند. این افزایش مشاهده شده در تولید شیر با افزایش در خوراک مصرفی همراه بود. اما داستان برای گاوهای شکم یک (تلیسه هایی که برای اولین باز زایمان می کردند) متفاوت بود. فارغ از نوع روش سرمایشی پیش از زایش، اگر ویتامین E بیش از مقدار توصیه شده NRC مصرف کرده بودند تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی در آنها کمتر بود. در تلیسه هایی که فقط از سایه بهره مند شده بودند، افزودن ویتامین E منجر به کاهش شیر از 7/27 به 6/22 کیلو گردید. ولی در تلیسه هایی هم که از سایبان همراه با فن و مه پاش بهره میبردند، تولید شیر با افزودن ویتامین E از 27 به 7/24 کیلو تنزل پیدا کرد. چرا چنین تفاوتی در پاسخ در بین تلیسه ها و دام های بالغ وجود دارد؟ بر اساس غلظت های پلاسمایی پایین تر NEFA ، از دست دادن کمتر وزن بدن، و توازن منفی کمتر انرژی، تلیسه های شکم یک نسبت به گاوهای بالغ تحت تنش کمتری بودند. تغذیه سطوح 3-4 برابری توصیه های NRC از ویتامین E به این دسته از گاوها که تنش کمتری هم دارند ممکن است منجر به تشکیل رادیکال های توکوفرول گردد که بجای اینکه به عنوان یک آنتی اکسیدانت عمل و به حفظ تولید کمک کنند، به غشاهای سلولی آسیب زده و عملکرد را مختل نمایند. ترکیبی از افزایش تنش حرارتی در پیش از زایش و تنش متابولیکی بیشتر به دلیل تولید شیر بیشتر پس از زایش ممکن است نیاز به آنتی اکسیدانت را افزایش دهد. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
10 گام برای اطمینان از موفقیت گاو در دوره انتقال

10 گام برای اطمینان از موفقیت گاو در دوره انتقال

25 شهریور1396

10 گام برای اطمینان از موفقیت گاو در دوره انتقال یکی از تغییراتی که گاو در دوره انتقال تحمل می کند، بالانس منفی انرژی است که یکی از بزرگ ترین و مشکل ترین موارد برای غلبه بر آن است. این سناریو مرحله عالی را برای  سوال به خود معطوف می کند که دکتر کاردوزو برای حضار اجلاس گاو شیری ایلینویز مطرح کردند. چه چیزی باعت تعادل منفی انرژی می شود؟ آیا شما می گویید تولید شیر؟ اگر شما به این اعتقاد دارید، دکتر کاردوزو به شما خواهد گفت که شما اشتباه می کنید. " شیر هیچ ربطی با تعادل منفی انرژی ندارد. هیچی. پشتیبان پژوهشی بیان او نشان می دهد که هم گاوهای کم شیر و هم گاوهای پرشیر می توانند به طور مساوی برای تامین احتیاجات انرژی شان تلاش کنند. دکتر کاردوزو شرح داد که تعادل منفی انرژی مستقیما بوسیله ماده خشک مصرفی گاو ایجاد می شود. او گفت "اگر گاوها بلافاصله بعد از زایمان یا سه هفته بعد از زایمان بیشتر بخورند، آن ها تعادل منفی انرژی کمتری خواهند داشت". "بنابراین ماده خشک مصرفی خیلی خیلی برای گاوهای دوره انتقال تان اهمیت دارد". به همین منظور، دکتر کاردوزو 10 گام یا معیار را برای یک دوره انتقال موفق به اشتراک گذاشت. ماده خشک مصرفی امتیاز وضعیت بدنی ( BCS ) سطح BHBA ادرار جیره درست رفاه گاو مرتبط با فعالیت رفاه گاو مرتبط با اسکور مفصل خرگوشی تعداد گاوهای حذف شده قبل از 60 روز شیردهی اسکور مدفوع بازده خوراک بویژه او بر روی سه تا از این معیارها تمرکز کرد.  هل دادن ماده خشک مصرفی ( push up ) تعادل منفی انرژی گاو را همانطور که در بالا ذکر شد، کاهش می دهد. بعلاوه، توجه به BCS مکانی را که گاو درحال کنونی در آن قرار دارد را نشان می دهد (معیاری است که گاو  در چه مرحله ایی است). او گفت تولیدکنندگان باید کمتر از نیم اسکور تغییر در شیردهی ببینند. در پایان، کاردوزو اهمیت انتخاب کردن و  ارائه دادن جیره درست را تاکید کرد. ایشان نتیجه گرفت که موفقیت در دوره انتقال منجر به گاوهای سالم تر با احتمال تولید مثل بهتر می شود. نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی

جزئیات