آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند

آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند

25 شهریور1396
آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند

آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند
طی یک پژوهش انجام شده توسط محققان چینی، بانک شواهد حمایت کننده از خواص آغوز گاوی حتی بیشتر هم رشد یافته است.
براساس نظر دکتر جیم کویگلی، خاصیت آغوز به عنوان بهترین راه برای شروع زندگی گوساله تازه متولد شده و فراهم کردن ایمنوگلوبین های ضروری بوسیله پژوهش ها برای بیشتر از 100 سال حمایت شده است. هنوز پژوهشگران به فراگیری بیشتر درباره مکانیسم های آغوز، و این که چرا آغوز خیلی با ارزش است، ادامه می دهند.
در اکثر ویرایش های اخیر مجله Calf Notes، دکتر کویگلی پژوهش  انجام شده توسط دانشگاه کشاورزی چین که اخیرا در ژورنال دیری ساینس (Yang و همکاران 2015) چاپ شده است را مرور نموده است. پژوهشگران چینی 24 راس گوساله را به یکی از سه گروه زیر اختصاص دادند:

  1. آغوز مادری اولین دوشش- میانگین IgG 70 گرم در لیتر
  2. شیر انتقالی (جمع آوری شده در روزهای 2 و 3 بعد ا زایش)-میانگین IgG 39 گرم در لیتر
  3. شیر کامل- میانگین IgG  1 گرم در لیتر
همه گوساله ها بلافاصله پس از تولد با 4 لیتر و 8 ساعت بعد از تولد با 2 لیتر از تیمارشان تغذیه شدند. برای روز دوم، گوساله ها 3/5 لیتر از تیمارهایشان در ساعت 8 صبح و مجدد ساعت 4 بعد از ظهر خوردند. بعد از آن، همه گوساله ها به طور یکسان مدیریت شدند.
نتایج این آزمایش به شکل زیر بود:
  • گوساله ها در گروه آغوز و شیر انتقالی در 8 روز اول زندگی افزایش وزن پیدا کردند، اما گروه شیر کامل به طور میانگین 400 گرم از وزن بدن را به ازای هر راس طی 8 روز از دست دادند.
  • 5 راس از گوساله های تغذیه شده با شیر کامل در هفته اول دچار اسهال شدند.
  • سطح IgG سرم خون در 24 ساعت 24/56، 15/66، 0/09 گرم در لیتر به ترتیب برای گروه های آغوز، شیر انتقالی، و شیر کامل بود.
همچنین در هر گروه 4 راس گوساله جهت بررسی توسعه بافت روده شان در روز 8 ام کشتار شدند. گوساله های تغذیه شده با آغوز بیشترین طول و عرض ویلی و عمق کریپت (حفره های ایجاد شده ناشی از چروک خوردن لایه موکوسا) را داشتند. ویلی ها طرح های انگشت مانندی در دیواره روده هستند که سطح جذب روده را افزایش می دهند و جذب مواد مغذی طی فرآیند هضم را افزایش می دهند.
دکتر کویگلی گفتند: "این یافته ها نشان داد که آغوز شامل ترکیبات زیست فعال بیشتری برای افزایش دادن رشد بافت روده است. از نظر تئوری، این امر منجر به توانایی بیشتر گوساله برای جذب مواد مغذی از خوراک خورده شده خواهد شد."
همچنین گوساله های تغذیه شده با شیر انتقالی توسعه بافت روده ایی را نشان دادند اما نه به اندازه گوساله های تغذیه شده با آغوز. گوساله های تغذیه شده با شیر کامل عملا تخریب بافت روده را نشان دادند.
دکتر کویگلی گفتند: " این مطالعه نشان می دهد که خوراندن آغوز با کیفیت بالا جنبه های بسیار زیادی از فیزیولوژی گوساله شامل توسعه دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد."
نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر