افزودنیهای مجاز و مکانیسم عمل آنها در جایگزین شیر (شیر خشک) گوساله ها

افزودنیهای مجاز و مکانیسم عمل آنها در جایگزین شیر (شیر خشک) گوساله ها

27 شهریور1396
افزودنیهای مجاز و مکانیسم عمل آنها در جایگزین شیر (شیر خشک) گوساله ها


افزودنیهای مجاز و مکانیسم عمل آنها در جایگزین شیر (شیر خشک) گوساله ها

افزودنی مکانیسم عمل
پروتئین های فعال افزایش سلامت روده و کاهش مرگ و میر
اسیدهای آمینه تقویت رشد و کنترل التهاب
مواد معدنی به شکل آلی افزایش زیست فراهمی به منظور افزایش رشد و سلامتی
سلنیوم آلی بهبود سیستم ایمنی
مکمل چربی افزایش انرژی قابل دسترس برای رشد
اسیدهای چربی فعال مولکول های پیام رسان، کاهش التهاب، و محرک رشد و نمو روده
ویتامین C آنتی اکسیدانت و صرفه جویی در مصرف ویتامین E
ویتامین های گروه B تحریک متابولیسم انرژی و بهبود ایمنی
مانان الیگوساکاریدها باند شدن با برخی پاتوژن ها و تحریک ایمنی روده
اسیدی کننده ها کاهنده pH برای جلوگیری از رشد میکروبی
روغن های ضروری (اسانس ها) عصاره های گیاهی بر ضد برخی انواع باکتری ها
فیبر غیرقابل هضم تعدیل کننده سرعت عبور از دستگاه گوارش
پروبیوتیک ها کمک به حفظ عملکرد طبیعی روده از طریق ممانعت رقابتی، یا غیر رقابتی و کاهش pH روده

نویسنده:دکتراحسان محجوبی
 
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر