تا 4 روز آغوز بدهید!

تا 4 روز آغوز بدهید!

29 شهریور1396
تا 4 روز آغوز بدهید!


تا 4 روز آغوز بدهید!

آیا به گوساله های خود تا 4 روز آغوز می دهید؟ احتمالاً خیر، ولی تحقیقات نشان می دهد که باید این نکته را در نظر بگیرید.
سالهاست که محققان و مروجین این صنعت در مورد نقش آغوز در بهبود سلامت گوساله صحبت های زیادی کرده اند. اکثر دامداران می دانند که اولین آغوز باید ظرف 6-8 ساعت پس از تولد به گوساله خورانده شود تا آنها قادر به جذب همه مواد مغذی و آنتی بادی های موجود در آن باشند. ولی، تحقیقات جدید نشان می دهد که گوساله از خوردن بیش از یک روز آغوز بهره بیشتری خواهد برد.
دکتر VanAmburgh از دانشگاه کرنل معتقد است که گوساله ای که به مدت 4 روز از آغوز تغذیه کرده است حیوان پر بازده تری خواهد شد، سریعتر رشد خواهد کرد و به طور بالقوه شیر بیشتری در طول زندگی خود تولید خواهد کرد.
«آغوز را بخاطر اینکه از لحاظ مواد مغذی غنی است می شناسند، ولی عوامل غیر مغذی نیز دارد نظیر هورمون ها». «به نظر می رسد که مصرف کافی این مواد غیر مغذی اثر برجسته ای بر بازده پیش و پس از شیرگیری دارد.» آغوز و شیر فقط عرضه کننده مواد مغذی نیستند، بلکه به نظر می رسد پل ارتباطی باشند بین مادر و گوساله. خوراندن آغوز تا 4 روز در مقایسه با همان مقدار شیر موجب افزایش برداشت گلوکز می گردد.
 
افزایش وزن روزانه بشدت بالاتر
مطالعات انجام شده در سالهای 2004 و 2005 هر دو اهمیت تغذیه آغوز را در رابطه با خوراک مصرفی و توانایی گوساله در افزایش وزن پیش و پس از شیرگیری ثابت کرد. گروه دکتر ون آمبورگ در ادامه نشان دادند که گوساله هایی که آغوز بیشتری در مطالعات آنها خورده بودند افزایش وزن های معنی داری پیش و پس از شیرگیری داشتند. آنها همچنین خوراک مصرفی بالاتری نیز پس از شیرگیری داشتند.
«به غیر از ایمنوگلوبین مواد دیگری در آغوز وجود دارند که می گویند چطور گوساله رشد بهتری داشته باشد»، ون آمبورگ بیان داشت. «مشاهدات حاصل از آزمایشات انجام شده بر این نیاز تاکید دارد که مطمئن شویم گوساله ها تا حد امکان در 24 ساعت اول و احتمالا در 4 روز اول پس از تولد آغوز مصرف کنند تا فراهمی بیشتر مواد مغذی و جذب آن برای گوساله را تضمین کند».
 
خب حالا چگونه آن را در عمل اجرا کنیم؟
گوساله باید آغوز حاصل از اولین دوشش را در ظرف 6 ساعت پس از تولد دریافت کند و سپس از همان دوشش اول، دومین آغوز را مجددا 12 ساعت پس از تولد دریافت کند. آغوز حاصل از دومین دوشش باید در روز دوم داده شود و به همین ترتیب آغوز حاصل از دوشش سوم و چهارم در روزهای سوم و چهارم.
ون آمبورگ گفت: «احتمالا برای روز سوم و چهارم آغوز کافی نخواهید داشت، ولی به احتمال زیاد به اندازه ای خواهد بود که بتوانید آن را به آن گوساله ها بدهید.» «در چهار روز اول دستگاه گوارش پذیرای آن عواملی است که موجب افزایش برداشت گلوکز و افزایش رشد می شوند».
مطابق با نظر دکتر ون آمبورگ، این نوع رفتار خوراک دادن را در سایر پستانداران می بینیم، ولی گاهی اوقات روش های مدیریتی مانع از این می شود که مادر پیام های رشد به گوساله خود را از طریق ترشحات پستانی برساند. افزایش مصرف آغوز توسط گوساله می تواند به آن کمک کند.
نویسنده: دکتر احسان محجوبی
 

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر