سلامت گوساله هایتان را با تهویه بهبود دهید

سلامت گوساله هایتان را با تهویه بهبود دهید

25 شهریور1396
سلامت گوساله هایتان را با تهویه بهبود دهید

سلامت گوساله هایتان را با تهویه بهبود دهید


ورود خوراک دهنده های اتوماتیک گوساله منجر به انتخاب جایگاه های گروهی بیشتر برای گوساله های جوان شده است. حفظ سلامت این گوساله ها می تواند یک چالش باشد، بویژه اگر یک پرورش دهنده آن ها را از جایگاه انفرادی آورده باشد.
دکتر نوردلند (دامپزشک و پروفسور بازنشسته دانشگاه ویسکانسین) می گوید: این که محیط را برای گوساله شیرخوار در بیرون از یک جایگاه انفرادی بهبود دهیم مشکل به نظر می رسد. با این حال صنعت مان طی چند سال گذشته به شدت در حال دور شدن از جایگاه انفرادی گوساله است. جایگاه گوساله نیازمند حداقل نمودن خطر بیماری و بهبود دادن تهویه است که یکی از بهترین راه ها برای انجام این امر است.
 
چطور جریان هوا را حداکثر کنیم
 
دکتر نوردلند می گوید: منظور از تهویه جایگاه گروهی تهویه نمودن جایگاه نیست. بلکه منظور تحویل دادن هوای تمیز و تازه به فضای پیرامون هر گوساله بدون فراهم کردن هوای سرد است.
معمولا تهویه طبیعی استفاده می شود زیرا سازگار با محیط زیست است و وسایل مکانیکی برای اجرا وجود ندارند و می تواند صرفه جویی اقتصادی داشته باشد.
ایشان معتقدند که یک مقدار کسری برای تهویه طبیعی وجود دارد و ما باید آن را جبران کنیم.
لوله های تهویه فشار مثبت پاسخی برای کمبودهای استفاده از تهویه طبیعی هستند.
دکتر نوردلند تخمین زد که بیشتر از 5000 جایگاه گوساله با لوله های تهویه فشار مثبت در شمال آمریکا مجهز شده اند. این عمل بدون کمپین تبلیغاتی انجام شده است. در واقع گاوداران بعد از استفاده این وسیله یکی پس از دیگری به همدیگر پیشنهاد داده اند.
دکتر نوردلند گفت که بعد از نصب لوله تهویه فشار مثبت، مزرعه داران ذکر کرده اند که وقوع بیماری تنفسی در گوساله هایشان 50 تا 75 درصد کاهش یافته است. در آلمان، یک عزم دولتی برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک وجود دارد، آنالیز 62 جایگاه گوساله که از لوله های تهویه فشار مثبت استفاده می کردند، نشان داد که بیماری تنفسی تا 60 درصد کاهش یافت.
دکتر نوردلند می گوید" همه این ها پیشنهاد می کند که گوساله دانی مان که به طور طبیعی تهویه شده تا به حال به شکل مناسبی تهویه نمی شده است.
تهویه طبیعی به جریان بادهای غالب از بین ورودی های سقف و دیوارهای جانبی باز به درون جایگاه بستگی دارد.
زمانی که هیچ بادی وجود ندارد آن میتواند رانش حرارتی ایجاد کند زیرا گوساله ها  هوای پیرامون را گرم می کنند.  سپس هوا از طریق سوراخ سقف جایگاه به سمت خارج به بالا می رود. متاسفانه، در روزهای سرد معمولا گوساله ها گرمای کافی برای ایجاد جابه جایی هوا تولید نخواهند کرد که این عمل منجر به هوای کهنه و راکد در جایگاه می شود.
دکتر نوردلند می گویند که تهویه طبیعی در اکثر مواقع، شاید 80 درصد مواقع، به خوبی کار می کند. این لوله های تهویه طبیعی به گونه ایی نصب شده اند که در 365 روز سال، 24 ساعت کار می کنند. این لوله ها مقدار کمی هوا به ناحیه پیرامون گوساله تحویل می دهند. من فکر می کنم که دلیل ما دیدن اثرات تنفسی است که ما موجب آن می شویم.
هنگام نصب لوله تهویه دکتر نوردلند پیشنهاد کردند که فن را بیرون از جایگاه جهت به گردش درآوردن هوای تازه نصب کنید به جای اینکه هوای حاصل از درون جایگاه را که ممکن است شامل پاتوژن باشد را مجددا به جریان در بیاورد. فن ها باید تقریبا 4 بار در ساعت هوا را تعویض کنند.
اندازه لوله تهویه باید ثابت باشد به طوری که به شکل مساوی هوا را در طول جایگاه توزیع کند. اندازه و  تعداد سوراخ های خروجی هوا در لوله های تهویه باید هوا را به گوساله ها بدون ایجاد یک هوای سرد تحویل دهد. رسیدن به این اهداف نیازمند دانش طراحی تهویه است.
نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی
 
 
 
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر