آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند

آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند

25 شهریور1396

آغوز ممکن است جذب مادام العمر مواد مغذی را حمایت کند طی یک پژوهش انجام شده توسط محققان چینی، بانک شواهد حمایت کننده از خواص آغوز گاوی حتی بیشتر هم رشد یافته است. براساس نظر دکتر جیم کویگلی، خاصیت آغوز به عنوان بهترین راه برای شروع زندگی گوساله تازه متولد شده و فراهم کردن ایمنوگلوبین های ضروری بوسیله پژوهش ها برای بیشتر از 100 سال حمایت شده است. هنوز پژوهشگران به فراگیری بیشتر درباره مکانیسم های آغوز، و این که چرا آغوز خیلی با ارزش است، ادامه می دهند. در اکثر ویرایش های اخیر مجله Calf Notes ، دکتر کویگلی پژوهش  انجام شده توسط دانشگاه کشاورزی چین که اخیرا در ژورنال دیری ساینس ( Yang و همکاران 2015) چاپ شده است را مرور نموده است. پژوهشگران چینی 24 راس گوساله را به یکی از سه گروه زیر اختصاص دادند: آغوز مادری اولین دوشش- میانگین IgG 70 گرم در لیتر شیر انتقالی (جمع آوری شده در روزهای 2 و 3 بعد ا زایش)-میانگین IgG 39 گرم در لیتر شیر کامل- میانگین IgG 1 گرم در لیتر همه گوساله ها بلافاصله پس از تولد با 4 لیتر و 8 ساعت بعد از تولد با 2 لیتر از تیمارشان تغذیه شدند. برای روز دوم، گوساله ها 3/5 لیتر از تیمارهایشان در ساعت 8 صبح و مجدد ساعت 4 بعد از ظهر خوردند. بعد از آن، همه گوساله ها به طور یکسان مدیریت شدند. نتایج این آزمایش به شکل زیر بود: گوساله ها در گروه آغوز و شیر انتقالی در 8 روز اول زندگی افزایش وزن پیدا کردند، اما گروه شیر کامل به طور میانگین 400 گرم از وزن بدن را به ازای هر راس طی 8 روز از دست دادند. 5 راس از گوساله های تغذیه شده با شیر کامل در هفته اول دچار اسهال شدند. سطح IgG سرم خون در 24 ساعت 24/56 ، 15/66 ، 0/09 گرم در لیتر به ترتیب برای گروه های آغوز، شیر انتقالی، و شیر کامل بود. همچنین در هر گروه 4 راس گوساله جهت بررسی توسعه بافت روده شان در روز 8 ام کشتار شدند. گوساله های تغذیه شده با آغوز بیشترین طول و عرض ویلی و عمق کریپت (حفره های ایجاد شده ناشی از چروک خوردن لایه موکوسا) را داشتند. ویلی ها طرح های انگشت مانندی در دیواره روده هستند که سطح جذب روده را افزایش می دهند و جذب مواد مغذی طی فرآیند هضم را افزایش می دهند. دکتر کویگلی گفتند: "این یافته ها نشان داد که آغوز شامل ترکیبات زیست فعال بیشتری برای افزایش دادن رشد بافت روده است. از نظر تئوری، این امر منجر به توانایی بیشتر گوساله برای جذب مواد مغذی از خوراک خورده شده خواهد شد." همچنین گوساله های تغذیه شده با شیر انتقالی توسعه بافت روده ایی را نشان دادند اما نه به اندازه گوساله های تغذیه شده با آغوز. گوساله های تغذیه شده با شیر کامل عملا تخریب بافت روده را نشان دادند. دکتر کویگلی گفتند: " این مطالعه نشان می دهد که خوراندن آغوز با کیفیت بالا جنبه های بسیار زیادی از فیزیولوژی گوساله شامل توسعه دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد." نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی

جزئیات
اسیدهای چرب گوساله ها را در برابر تنش حرارتی محافظت می کنند

اسیدهای چرب گوساله ها را در برابر تنش حرارتی محافظت می کنند

22 شهریور1396

اسیدهای چرب گوساله ها را در برابر تنش حرارتی محافظت می کنند این مقاله عنوان خواهد کرد که چطور تنش حرارتی تغذیه گوساله را تحت تاثیر قرار می دهد و ما چه کاری برای کمک به گوساله ها و تلیسه ها در مواجه با تنش حرارتی می توانیم انجام دهیم. به منظور درک این موضوع که چطور تنش حرارتی تغذیه را تحت تاثیر قرار می دهد، ما نیاز داریم تا درک کنیم که زمانی درجه حرارت افزایش می یابد، چه اتفاقی برای گوساله می افتد. گوساله ها در مقایسه با گاوها حساسیت کمتری به تنش حرارتی دارند. گاوها تجربه تنش حرارتی را در دمای محیط 20 درجه سانتی گراد شروع می کنند، در حالیکه گوساله ها قبل از اینکه تعداد تنفس و درجه حرات بدن شروع به افزایش کند، می توانند تا بالای 26 درجه سانتی گراد را تحمل کنند. گوساله ها می توانند درجه حرارت بالاتر را تحمل کنند زیرا نسبت مساحت سطح به وزن بدن بیشتری را دارند، که در نتیجه به آن ها اجازه می دهد تا گرما را بهتر پخش کنند. علاوه بر این، تخمیر شکمبه در گاوهای بالغ گرما تولید می کند، اما شکمبه گوساله تا وقتی که مصرف استارتر را شروع کند کاملا کاربردی نیست. هر چند، گوساله ها در اوایل زندگی دما را بخوبی تنظیم نمی کنند و درجه حرارت افزایش یافته بدن را به خوبی تا زمان غروب در طول دوره های گرم می توانند حفظ کنند. موقعی که بار گرمای بدن افزایش می یابد، احتیاجات نگهداری به خاطر افزایش یافتن تعداد تنفس و مدت زمان ایستادن، می تواند 20 تا 30 درصد افزایش یابد. گوساله ها، تلیسه ها و گاوها حالت و وضعیت بدن و رفتارشان را در شرایط درجه حرارت بالا تغییر می دهند تا به افزایش دفع گرما کمک کنند، بطوری که آن ها زمان کمتری را صرف خوابیدن و نشخوار کردن می کنند و بیشتر می ایستند و آب می نوشند. شکل 1 پاسخ روزانه درجه حرارت بدن یک گوساله یک هفته ایی را در طول موج گرما نشان می دهد. پایین ترین درجه حرارت بدن در اوایل ساعت های صبح بدیهی بود و بیشترین درجه حرارت بدن (41 درجه-105/8درجه فارنهایت) تقریبا 2 ساعت بعد از حداکثر درجه حرارت محیط حاصل شد (39/8درجه در ساعت 3 بعد از ظهر-103/6درجه فارنهایت). درجه حرارت بدن (فارنهایت) درجه حرارت بدن در ساعات غروب به خوبی بالای 39/5 درجه سانتی گراد (103 فارنهایت) باقی ماند، حتی بعد از اینکه درجه حرارت محیط خنک شده بود. این روند به صورت درجه حرارت های محیط افزایش یافته از خنک (15-19 درجه سانتی گراد) به متوسط (21-33 درجه) و داغ (25-37 درجه) دیده شد، با وجود این که میانگین دمای بدن در یک دامنه نسبتا طبیعی باقی ماند. درجه حرارت بالا می تواند رشد بدن را به مخاطره بیاندازد، به طوری که میانگین افزایش وزن روزانه ( ADG ) برای هر 5/5 درجه سانتی گراد (10 درجه فارنهایت) افزایش در درجه حرارت محیط برای گوساله های کمتر از 2 ماه سن 5 درصد کاهش می یابد، که عمدتا به خاطر کاهش یافتن مصرف اختیاری خوراک است. طی دهه گذشته گروه های پژوهشی مختلف اثرات منفی کوتاه مدت و بلند مدت تنش حرارتی را نشان داده اند. کاهش یافتن مصرف اختیاری خوراک معمولا اولین پاسخ به تنش حرارتی است، چون هضم و متابولیسم در داخل بدن حیوان گرما تولید می کند علاوه بر آن چه که محیط هم سهم دارد. داده های قدیمی تر برای تلیسه های هلشتاین 4 ماهه نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه تقریبا 30 درصد از 1 کیلو به 0/73 کیلو در روز کاهش یافت، اما خوراک مصرفی تنها حدود 5 درصد در طول 5 هفته تنش حرارتی پشت سرهم بالای دمای 29/5 درجه سانتی گراد(85 درجه فارنهایت)، افت کرد. پژوهشگران در آریزونا آمریکا نشان داده اند که یک سازگاری های متابولیکی اضافی در پاسخ به تنش حرارتی کوتاه مدت رخ می دهد. در گوساله های نر هلشتاین 4 ماهه که به مدت 9 روز در معرض دمای 29/5 تا 40 درجه سانتی گراد (85-104 فارنهایت) قرار گرفتند، انسولین پایه خون بیش از 25 درصد در مقایسه با گوساله های نرمال (بدون تنش حرارتی) که به صورت جفت شده ( pair-fed = ماده مغذی مصرفی گوساله های جفت شده مشابه گوساله های تحت تنش حرارتی است) تغذیه شدند، افزایش یافت. همچنین اسیدهای چرب غیر استریفه ( NEFA )، برای گوساله های تغذیه شده به صورت جفت شده در پاسخ به کاهش یافتن خوراک مصرفی تمایل داشت تا بیشتر باشد، در حالی که هیچ تغییری در اسیدهای چرب غیر استریفه گوساله های تحت تنش حرارتی وجود نداشت. موببیلیزه شدن چربی بدن تا افزایش اسیدهای چرب غیر استریفه خون، مکانیسمی است که یک گوساله موقعی که تقاضای انرژی مازاد بر عرضه است، استفاده می کند. اما انسولین بالای خون می تواند موبیلیزاسیون چربی بدن را متوقف کند. این به این معنی است که به منظور غلبه بر بالانس منفی انرژی حاصل از کاهش یافتن ماده خشک مصرفی ناشی از تنش حرارتی، ما باید مواد مغذی فراهم شده برای گوساله را به منظور افزایش عرضه انرژی در نظر بگیریم. در حالیکه داده های گسترده ایی بر روی اثرات تعدیل کردن محیط برای کاهش تنش حرارتی در گوساله ها وجود دارد، اما مطالعات خیلی کمی در ترسیم کردن تغییرات در مواد مغذی برای گوساله ها در طول تنش حرارتی وجود دارند. این که ما می دانیم مصرف اختیاری خوراک کاهش می یابد، بنابراین افزایش دادن مقدار شیر یا جایگزین شیر تحویلی به گوساله ها در فصل تایستان قابل درک است. گوساله های تغذیه شده با 5/5 لیتر (1/5 گالن) شیر یا 680 گرم پودر جایگزین شیر در روز، نوعا همه آن چه که در طول تنش حرارتی عرضه می شود را مصرف خواهند کرد. اگر خوراک مایع (شیر یا جایگزین شیر) 24 تا 26 درصد پروتئین و کمتر از 18 درصد چربی فراهم کند، رشد گوساله بیشتر افزایش خواهد یافت. چربی اضافی می تواند یک اثر سیری را القا کند و مصرف استارتر را بدون توجه به درجه حرارت محیط بیشتر کاهش خواهد داد. اما، فراهم کردن اسیدهای چرب با عملکرد ويژه می تواند به تعدیل درجه حرارت بدن و حمایت از سیستم ایمنی کمک کند. در یک مطالعه پژوهشی انجام شده، گوساله ها با 680 گرم پودر جایگزین شیر در روز حاوی 17 درصد چربی حیوانی (کنترل)، 17 درصد چربی حیوانی بعلاوه اسیدهای چرب با عملکرد ویژه ( SCFA ) یا 33 درصد چربی از شیر کامل خشک شده ( Milk ) تغذیه شدند. مصرف استارتر در بین تیمارهای جایگزین شیر مشابه بود، اما افزایش وزن بدن برای گوساله های تغذیه شده با اسیدهای چرب ویژه 15 درصد و برای گوساله های تغذیه شده با شیر کامل خشک شده 11 درصد بیشتر بود (جدول 1). بعلاوه، حداکثر درجه حرات بدن برای گوساله های تغذیه شده با اسیدهای چرب کاربردی 6/9 تا 10/3 درجه سانتی گراد پایین تر بود. بنابراین تغذیه اسیدهای چرب با عملکرد ویژه به گوساله ها همراه با مدیریت کردن محیط برای کاهش تنش حرارتی، می تواند یک راهبرد تغذیه ایی کاهش گرما باشد. نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی

جزئیات