4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

18 مهر1397
4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش
 
از قدیم 4 نکته در مورد تلیسه های انتظار زایش به ما گفته شده است که به اعتقاد دکتر Hoffman که در زمینه پرورش تلیسه صاحب نظر هستند اخیرا مورد چالش قرار گرفته است و آن موارد عبارتند از: دوره انتظار زایش ایده آل 21 روز است، ذرت سیلویی زیاد موجب چاق شدن تلیسه می شود، نمک زیادی در جیره موجب ادم پستان می گردد، و هرچه سن اولین زایش کمتر باشد بهتر است.
 
1- دوره انتظار زایمان 21 روز ایده آل است
طبق عقیده دکتر هافمن این زمان برای تلیسه ممکن است کافی نباشد. به عقیده او، عوامل زیادی در امر زایمان نقش دارند که می توانند طول آبستنی را در تلیسه ها کوتاهتر کنند؛ بنابراین، اغلب تلیسه ها زایمانی زودتر از مورد انتظار دارند. ژنتیک، جنس گوساله و فصلی بودن از عوامل موثرند. از لحاظ ژنتیکی، نشان داده شده است که طول آبستنی در مورد بسیاری از اسپرم های امروزی که به گوساله های ماده منجر می شوند به اندازه 3 روز کوتاهتر هستند. گاوهایی که اسپرم سکس دریافت می کنند، حدود 1.7 روز آبستنی کوتاهتری دارند و تنش حرارتی می تواند 3.5 روز زایمان را جلوتر بیندازد.
وقتی تلیسه ها زودتر از موعد زایمان می کنند، به معنی این است که به اندازه کافی برای زایمان آماده نشده است. به عبارت دیگر، به جای 21 روز حدود 11 روز در بهاربند انتظار می ماند، به ویژه وقتی اسپرم سکس دریافت کرده باشد.
وقتی جابجایی در یک گله زیاد است، تصحیحات زمانی برای تلیسه ها ضروری است. هافمن اذعان داشت، وقتی تلیسه ها را جابجا می کنید، 3 تا 5 روز طول میکشد تا تلیسه بفهمد کجا باید خوراک و آب بخورد، کجا استراحت کند، و حدود یک هفته طول می کشد تا رتبه خود در بهاربند را پیدا کند. این تغییرات موجب ایجاد تنش در سطح سلولی می شود که از آن به تنش اکسیداتیو یاد می شود.
به عقیده هافمن «اگر 21 روز به معنی 21 روز نباشد، شاید تلیسه ها به 28 روز نیاز داشته باشند».
 
2- ادم پستان به وسیله نمک جیره ایجاد می شود
اغلب اینطور بیان می شود که ادم پستان در تلیسه های انتظار زایمان به دلیل نمک است. به عقیده هافمن و با بررسی منابع منتشر شده در مورد این موضوع، این امر صحت ندارد. آزمایشات در این مورد محدود و با تعداد ناکافی دام انجام شده است.
خب اگر نمک اضافی در جیره دلیل ادم پستانی نیست پس دلیل آن چیست؟ هافمن: «واقعیت این است که ما حقیقتاً مکانیسم پشت آن را نمی دانیم!».
به عقیده هافمن، تنش اکسیداتیو می تواند یکی از مقصران این پدیده باشد و نتایج دانشگاه Tennessee هم آن را تایید کرده است. هافمن گفت: «وقتی سطوح آنتی اکسیدانت های پلاسما بالا باشد، وقوع ادم پستانی تا 5 برابر کمتر می شود». پاسخ التهابی ایجاد شده به وسیله تنش زاهایی نظیر حمله بیماری، واکسیناسیون، ازدحام و تراکم، آبستنی و جیره می تواند منجر به تجمع مایعات شود.
 
3- ذرت سیلو شده زیادی می تواند منجر به چاق شدن تلیسه شود
هافمن عقیده دارد خوراندن ذرت سیلویی زیادی نمی تواند تنها دلیل داشتن تلیسه های چاق باشد. او اعتقاد دارد، مشکل ممکن است بخاطر NDF مصرفی ناکافی باشد که مصرف را تنظیم می کند. «نبود علوفه ای با NDF بالا در مزرعه برای کاهش مصرف خوراک یکی از دلایل اصلی چاق شدن تلیسه هاست».
تلیسه ها نوعا 1 درصد وزن بدن NFD میخورند. مطابق با نظر هافمن، تلیسه های پای کل و تلقیح شده نیازمند جیره هایی با 45 درصد NDF هستند.
«بیش از هر چیزی دیگری، NDF موجب تنظیم خوراک مصرفی و کاهش هزینه های خوراک می شود». وقتی در مورد پرورش تلیسه های جایگزین حرف می زنیم، NDF ماهیتی بسیار ارزشمند است.
 
4- زایمان در سنین پایین تر سودآوری را افزایش می دهد
زایمان زودتر در تلیسه ها تضمین کننده بازگشت شیر بیشتر نیست. به عقیده هافمن، تلیسه هایی که زودتر وارد گله می شوند لزوما زمان بیشتری در گله سپری نمی کنند. «اگر تلیسه های شما 4 ماه زودتر زایمان کنند، آنها 4 ماه زودتر گله را ترک می کنند».
«زایمان زودهنگام ضرورتی ندارد». او معتقد است «کنترل سن در اولین زایمان ضروری است. این نکته ای است که برنامه های تلیسه انتظار زایش را سخت می کند.»
او به کاهش هر چه بیشتر تنوع در سنی که در آن تلیسه های یک گله زایمان می کنند تاکید دارد.
او تاکید کرد که در 12 ماهگی با غربالگری دام های با توان ژنتیکی پایین، وزن بدن های کم و پیشینه ای از مشکلات سلامتی شروع کنیم و آنها را حذف کنیم.
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر